Sedi tako na prestolu, razpuščenih kodrov, odeta v rdeč plašč. Roka ji počiva na ročaju bridkega meča in zre v odsev svoje pravične duše. Zazrta v lasten obraz Justicija strogo bdi nad iskrenostjo svojega pogleda.

With dissolved curls she sitting on throne, wearing red coat. Her hend rests on a handle of bitter sword and she regard a reflection of her fair soul. Prcevied to own face Justice permanently contemplate sincerity of her own view.

Ko je segla v srce, jo je v belo ročico pičil v pasarjevem srcu prežeč črni gad. Ljubljančani nikoli niso izvedeli zakaj je njihova ljubljenka Elvira tistega večera obležala z zlatim srcem v naročju.

When she reached in golden heart, black viper hiden in gridler's heart, bit her in white hand. People from Ljubljana never find out why their darling Elvira remain lying death with golden heart in her lap.

V veličastno telo bele ptice je ukleta boginja rodnosti in blagostanja. Skrila svoje je srce na dno jezera v vznožju svete gore, kamor Črtomira nagovarjala je Bogomila.

Goddes of birthrate and welfare is cursed in magnificent body of white bird. She was hid her heart at the bottom of lake beneath of holy mountain, where Bogomila has called Črtomir.

Soon as she spoken these words her dreadfuly coldy skin was coverd with silver scales all over from fingers to belly button. Her legs was interlaced into fatty snake tail. Veronika was cursed.

Brž, ko je izgovorila te besede so ji od prstov proti popku od groze hladno kožo prekrile srebrne luske. Nogi sta se ji prepletli v tolsti kačji rep. Veronika je bila zakleta.

Da bi varovala cesarjevo podobo na novčičih so jih rimski kovci imenovali Moneta. Lastno nacionalno moneto smo Slovenci kovali petnajst let do leta 2007.

To protect emperator’s image on coins Romans named them Moneta. Slovenians forged our own nationally money fifteen years before year 2007.

Belih pesti Apolon zateguje uzde konjema, ki vlečeta grmeči voz. V kolu kresnice rajajo sončnemu kolesu. Še danes je sonce visoko na nebu.

Apolon tightening bridle to horses, that they are pulling a thunder cart. Kresnice dancing round dance to glorify solar wheel. Sun is still high on a sky today.

He is bowing large head and he softly alighting about softened young girl. Europe reaches her tiny hand and caress bull cornicles, so small that they hide in to girlish palm. Young woman, charmed by powerful bull’s body, lost in dreams, lied on his back and they have already galloped away cross plains to sea.

Veliko glavo sklanja k tlom in mehko stopa proti razneženi mladenki. Evropa stegne drobno ročico in pogladi bika  po rožičih, tako majhnih, da se skrijejo v dekliško dlan. Mlada ženska, prevzeta od mogočnega bikovega telesa, zasanjano leže na njegov hrbet in že zdirjata prek planjav do morja.

Unicorns, tired of eternal combats, drop their bloody heated nozstrils to Deva's (virgin) lap and waiting for settles peace in their wildness hearts.

Utrujena od večnih spopadov samoroga od kipeče krvi razgrete nosdrvi spustita v naročje Deve in čakata, da se v njuni divji srci naseli mir.

Body is like been squeezed in the bud. Thousands suns of expectations lighting up in her heart. Above windy peaks, through cold valleys comes Vesna, wearing flower veil.

Telo je kot v popek priprto. V srcu prižigajo se tisočera sonca pričakovanj. Čez vetrovne vrhove in po hladnih dolinah v cvetlični pajčolan odeta prihaja Vesna.

V omami hrepenenja je na obali zapustila dete in stopila na krov goljufive sreče. Ko Lepa Vida spozna zablodo skrije solze v dlani in na njeno dušo sede črni ptič.

In daze yearn she abandoned her little baby at the coast and she step on deck to deceitful happiness. Now Beauty Vida recognize her fateful aberration then hide tears in hands and black bird cover her soul.

Nobel figure of deer, decorated with mighty atlers, which presenting a tree of life, steps through December forest.  Aleda's decor is knit in calyx. Her life timelessly pour into and drink out from  that calyx.

Plemenita postava jelena okrašena z mogočnim rogovjem, ki predstavlja drevo življenja, z visoko dvignjeno glavo in privzdignjenih prsi, stopa iz meglic decembrskega gozda. Adelino okrasje je spleteno v čašo. Vanjo se polni in iz nje žije njeno življenje.

Ita

Ida Kravanja—happy child — »Girl with marbles« was realizated her child's dreams and steped on world movie stage, where her talent of sensual acting was shined like most bright star of silent movie.

Življenja vesela Ida — »deklica s frnikolami« je dosanjala svoje otroške sanje in stopila na svetovni filmski oder, kjer je njena čutna prezenca zažarela v najsvetlejšo zvezdo nemega filma.

Dvajsetletna Alma se svojim pisalnim strojem eriko s celjske železniške postaje odpravi v svet. V osmih letih samotna »lastovka, ki prinaša svet« postane glas takratnemu svetu daljnih kultur Južne Amerike, Oceanije, Indonezije, Azije in Afrike. 

Twenty years old Alma Karlin with her typewriter Erika starts her global journey from Celje train station. In eight years of solitary "A Swallow, who brings the World" becomes the voice of the world's foreing cultures of South America, Oceania, Indonesia, Asia and Africa.

Ko je dekle zajelo studenščico, se iz vedra sliši prošnja, v ribje telo ujete Najade. Dekle bilo je usmiljeno, je ribico pustilo živeti, je ribica zaplavala in v obet življenjske sreče dekle poškropila.

When the girl ladled spring water, the request of Naiad, caught in to fish body, was heard from bucket. The girl was merciful and left the fish to live. Fishy swam and sprayed the girl with the promise of life fortune.

Veliko srce Franje pa bije boj za življenja izmučenih teles vojnih bratov. Ljubezen, ki se ne razgubi v vetru, več kot 800 ranjenih, iz vrst krvavečih narodov, v neenakem boju iztrga iz objema smrti.

Franja's brave heart strugleing a war for lifes of exhousing bodies of her brothers in arms. Love that can not dissapear in the wind fighting an unequal fight for more then 800 wounded, from lines of beeding nations, and save them out of death's hug.

“Če tebi igračka ni všeč tudi revnemu otroku ne bo všeč. Prav zato, ker imajo manj kot drugi otroci, je revnim otrokom treba poklanjati lepe stvari.”

“If you don’t like your toy, it cannot be good enough for poor children either. That is exactly why, since they have less than others, poor children must get beautiful things”.

Tre grazie – profil sodobne ženske Je vsaka od treh in vse tri hkrati: Lepotica, podnevi veter lovi, ponoči zvezde nabira.

Tre grazie – A profile of a modern woman She is each one of the three and all three at the same time: She is Beauthy, a wind drifter by day, a stars picker by night.

“Naša srca so žalostna srca, …

… vendar v pristanu se svetijo luči,

da se popotnik premražen izkrca,

da se ogrejejo žalostna srca.”

Our hearts are sad hearts, …

… but there are lights in the harbor,

that passenger can disembark,

To warm up our sad hearts.