Podoba razstave Ateljejski fotografi na Slovenskem v Narodni in univerzitetni knjižnici, avtorice Irene Eiselt.

Text Box: fotografi