Zahvala vsem, ki podpirajo moje delo ter povsem nesebično delujejo v dobro ur Angelin.

Special thanks to all who support my work and do all best for Angeline clocks.