Text Box: gorski turizem

Podoba razstave Gorski turizem / Mountain tourism v Narodni in univerzitetni knjižnici, avtorice Irene Eiselt. Multimedijska predstavitev razstave je gostovala v solčavskem kulturnem centru Rinka in Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.