Text Box: mednica
Text Box: Predlog tipične embalaže za Slovenski med, s predlogom imenovanja posode Slovenska mednica, natečajni elaborat za Čebelarsko zvezo Slovenije. Izbirna komisija 21 bienala industrijskega oblikovanja je Slovensko mednico uvrstila v izbor del za razstavo 21. BIO