Text Box: Angeline Piccolo

Angeline Piccolo is a family of kinetic sculptures, uniquely designed and constructed, made with 3d printing technology, which represents the possibility of reproducing the sculpture. Angelina Piccolo’s kinetic sculptures work as table clocks powered by a quartz clock mechanism. Each model is made in a series of 10 copies.

 

Najugodneje naročite direktno na moj naslov (brez poštnine in dodatnih stroškov)

Best way to buy, just order direct to my address (free shipping and no additional costs)

delavnica@siol.net

Angeline Piccolo je družina kinetičnih skulptur, unikatno oblikovanih in izdelanih s tehnologijo 3d tiska, ki predstavlja možnost reprodukcije skulpture. Kinetične skulpture Angeline Piccolo delujejo kot namizne ure gnane s kvarčnim urnim mehanizmom. Vsak model je izdelan v seriji 10 izvodov.

Text Box: CLASSIC COLLECTION'20
Text Box: ONE CIRCLE COLLECTION'21
Text Box: FIBONACCI COLLECTION'21
Text Box: CATWALK COLLECTION'21