Text Box: dlib zofa

Promocijska oprema za predstavitev dLib—digitalne knjižnice Slovenije. dLib info točka.