Text Box: več humorja

Podoba razstave Več humorja, ljudje božji! — Portretna karikatura in satirična ilustracija Hinka Smrekarja, Maksima Gasparija in Gvidona Briolle v Narodni in univerzitetni knjižnici, avtorice Irene Eiselt.