Text Box: slovenske narodne pesmi

Knjižna oprema in ilustracija knjige Slovenske narodne pesmi, Jaz pa vem, kako ptičice pojo