Time is most appreciated and the only indeed fairly distributed good of contemporary world. And clock is a time simbol of our civilization, as a perfect model of one basic natural phenomen in cosmic dimension.

If mechanism is clock's heart, then my work is designing clock's body.

Since year 2004 an architect Matej Zorec from Ljubljana, Slovenija, EU designing and manufacturing unique hand made clocks in his own studio. At the end of year 2009 he has proclamated his own brand »Angeline clocks wear«.

Angeline clocks are design in oldest clocks design tradition. They are actually allegories of legends, tradicional folks stories, notes about special history epizodes and life stories of great people. In human living places Angelines are preciouse house jewelry, as unique artistic pieces— little architectures, and reflect owner's personal style and his perception of time phenomenon. Angeline clocks are created by inspiration of any strong story where could be find enaugh allegoric simbolism to design clock body.

So, what about your story ?

Čas je nadvse cenjena in edina resnično pravično razdeljena dobrina v sodobnem svetu. Ura je civilizacijski simbol in hkrati popoln model časa, kot enega temeljnih pojmov narave na nivoju kozmosa.

Če je urni mehanizem srce ure, potem je moje delo oblikovanje urnega telesa.

Od leta 2004 kot arhitekt v lastni delavnici oblikujem in izdelujem unikatne ročno izdelane ure in konec leta 2009 objavim lastno blagovno znamko ur »Angeline clocks wear.

Ure Angeline so oblikovane po izvorni tradiciji oblikovanja posebnih ur. Te ure so prave alegorije legend, ljudskih pripovedi, utrinkov človeške zgodovine, ter življenjskih zgodb velikih ljudi. Ure Angeline so dragocen hišni nakit, kot umetniški izdelki— male arhitekture, kultivirajo bivalni prostor in zrcalijo uporabnikov življenjski slog ter njegovo umevanje časa. Vsaka močna zgodba, ki premore dovolj alegoričnega simbolizma lahko navdahne oblikovanje Angeline.

In kakšna je vaša zgodba ?