Kazalca tipa Flavoured skeletne ure Deva, zasnovane po mitološkem izročilu o samorogu in devici, poganja štirinajstdnevni nihajni mehanizem Hermle W0791-081, postavljen na hruškovo lamelo. Lamela je trinožno podprta z medeninastimi nogami, na katere je nasajeno urno lice. Lice je ročno izrezlajano iz medeninaste pločevine. Ure na številčnici so zapisane z izvirnim zapisom številk. Noge in lice so suhoprašno lakirane. Lesena lamela pa je lakirana z akrilno lazuro.

Skeleton clock Deva (virgin) based on mytholigical tradition about unicorn and virgin: rustical pear; cutout brass; 14-days clock mechanism Hermle, Grosheim, Germany; clock hands type Flavoured.

(dim.: 35/8/30cm, cena / price: 2700 EUR).

Text Box: Povedali so o Angelinah.
They said about Angeline clocks.