Text Box: Prispevek k mednarodni akciji v organizaciji ICSID, Uniting designers in disaster za pomoč v naravni katastrofi prizadetega Haitija.

for haiti